Reforma
Reforma
1. avgust 2011.

U „Službenom glasnku“ objavljen „Pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju“ koji  stupa na snagu 6. avguststa. Pravilnik predviđa da zaposleni u javnom sektoru, uz prijavu sumnje na korupciju, mogu da popune i zahtev za zaštitu. Ukoliko Agencija proceni da postoje uslovi za zaštitu, ona će biti određena zaposlenom koji je prijavio sumnju na korupciju i o tome će biti obavešten i njegov poslodavac. Predviđeno je da zaštita traje do dve godine i u tom periodu poslodavac ne bi smeo da fizički i psihičku zlostavlja zaposlenog, pokreće disciplinski postupak, premešta na radno mesto nižeg ranga, otpusti zaposlenog ili mu preti takvim i drugim merama koje nepovoljno utiču na njegov radno-pravni status i radne uslove. Ukoliko poslodavac za vreme zaštite preduzme mere sa štetnim posledicama po zaposlenog, Agencija za borbu protiv korupcije će to objaviti na svom sajtu, a postoji i mogućnost pokretanja postupka protiv poslodavca. Međutim, ukoliko Agencija utvrdi da zaposleni koji je prijavio sumnju na korupciju zloupotrebljava mere zaštite, ima pravo da ih ukine.[1][1] Blic online: 01/08/11 „Agencija štiti one koje prijave korupciju“ http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/269106/Agencija-stiti-one-koji-prijave-korupcijuReforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB