Reforma
Reforma
12. april 2005.

Komisija Evropskih zajednica objavila je u Briselu Izveštaj i Saopštenje o spremnosti Srbije i Crne Gore za pregovaranje o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U Izveštaju je naglašeno da postoji napredak u reformi, s obzirom na nastupajuće usvajanje Zakona o policiji, kao i na sprovođenje Kodeksa ponašanja posebno radom Kancelarije Generalnog inspektora. U Saopštenju je navedeno i to kako se borba protiv organizovanog kriminala, pranja novca i korupcije još uvek nalaze u početnoj fazi.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB