Reforma
Reforma
12. novembar 2010.

U „Izveštaju o napretku“ Srbije na putu ka EU za 2010. godinu rad Uprave carina istaknut je po više osnova: pozdravljeno je usvajanje novog Carinskog zakona, intenzivnija međunarodna saradnja, efikasnija razmena informacija sa drugim državnim institucijama, kao i sprovođenje akcionog plana za integrisano upravljanje granicom.

Ocenjeno je, međutim, da je ostvaren mali napredak u oblasti javnih nabavki, pri čemu je posebno kritikovano veliko kašnjenje u formiranju Komisije za zaštitu prava ponuđača. Administrativni kapaciteti tela za javne nabavke ocenjeni su kao „nedovoljni“, posebno Grupe za javne nabavke u Ministarstvu finansija, UJN i pomenute Komisije za zaštitu prava ponuđača. U izveštaju je naglašeno i da su koordinativni mehanizmi između ključnih aktera u sistemu javnih nabavki slabi, posebno kada je reč o suzbijanje korupcije.Tagovi: , ,
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB