Reforma
Reforma
14. jun 2021.

Okončana je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Više od 80 organizacija civilnog društva uputilo je apel Ministarstvu pravde da ovaj nacrt hitno povuče iz procedure zbog brojnih propusta, kako u načinu njegove izrade, tako i u tekstu zakonskih rešenja, koja nisu u skladu sa vladavinom prava. Najspornije odredbe nacrta zakona, poput onih prema kojima se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u roku dospelosti smatra povučenim, brisane su sporazumom između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde deset dana ranije.

Organizacije civilnog društva ocenjuju da su izmenе ovog zakona u suprotnosti sa principima transparentnosti i participativnosti, jer je neprihvatljivo da se odluke o jednom sistemskom zakonu, čije će izmene imati dugoročne posledice na ostvarivanje prava svih građana Srbije, donose na osnovu bilateralnog sporazuma, koje Ministarstvo zaključuje sa pojedinim zainteresovanim stranama.

Izvor: https://www.gradjanske.org/civilno-drustvo-zahteva-hitno-povlacenje-nacrta-novog-zakona-o-parnicnom-postupku/, https://bit.ly/3G3WLAIReforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB