Reforma
Reforma
15. april 2003.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije doneo je Uputstvo o policijskoj etici i načinu obavljanja poslova policije. Uputstvo sadrži obavezu policije da poštuje ljudska i građanska prava u skladu sa Evropskim kodeksom policijske etike i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB