Reforma
Reforma
15. jun 2010.

Moderna carinska služba danas predstavlja faktor zaštite svake države od prevara u spoljnotrgovinskom poslovanju i ima značajnu ulogu u očuvanju imovine i interesa, kako države u celini, tako i svih njenih građana pojedinačno, jedan je od zaključaka na okruglom stolu „Uticaj novih oblika nelegalnog poslovanja – prevare na budžet Republike Srbije i privredne subjekte“, koji je održan u Privrednoj komori Beograda u utorak, 15. juna i na kome je, pored ostalih učesnika, govorio i Predrag Petronijević, direktor Uprave carina.
Petronijević je u svom izlaganju, između ostalog, poseban akcenat stavio na funkcije carinske službe, kao i njeno ustrojstvo, u funkciji borbe protiv prevara i drugih vidova nelegalnog poslovanja. On je tom prilikom posebno predstavio Sektor za kontrolu primene carinskih propisa i Odeljenje za unutrašnju kontrolu. Pored toga, Petronijević se osvrnuo i na druge aktuelne teme iz nadležnosti rada carinske službe, kao što su integrisano upravljanje granicom, borba protiv korupcije i borba protiv organizovanog kriminala.[1][1] http://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=82Tagovi:
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB