Reforma
Reforma
17. mart 2002.

Direktor Savezne uprave carina Vladan Begović najavio je da će u saradnji sa stručnjacima Evropske unije uskoro otpočeti reorganizacija carinske službe SRJ. Begović je istakao da je strategija razvoja carinske službe urađena u saradnji sa Svetskom bankom, a da je carina dobila i povoljan kredit od 6,8 miliona dolara, kao i donaciju od tri miliona dolara namenjenu modernizaciji ove institucije. Takođe, on je istakao da učlanjenjem u SCO carinska služba mora da ubrza postupke i da olakša nesmetan promet robe, uz što efikasnije suzbijanje krijumčarenja i sive ekonomije.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB