Reforma
Reforma
17. septembar 2021.

Vrhovni kasacioni sud usvojio je dopunu svog mišljenja iz 2018. godine, prema kojem sada banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pod uslovom da je to jasno predočila u ponudi. Advokatska komora Srbije upozorava da se ovim stavom na direktan način narušava pravna sigurnost građana i menja dosadašnja sudska praksa, te ocenjuje da doneti pravni stav predstavlja poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana. Prethodno su sa istim ciljem, a to je obustavljanje sudskih postupaka građana protiv banaka, pokušane izmene Zakona o parničnom postupku i autentično tumačenje predmetnih zakona.

Izvor: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4516791/vrhovni-kasacioni-sud-troskovi-obrade-kredita.htmlReforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB