Reforma
Reforma
18. februar 2017.

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o karijernom napredovanju policijskih službenika, čija će primena početi od prvog septembra, zbog potrebnih priprema koje Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da preduzme radi usklađivanja Uredbe i novog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Uredba o karijernom napredovanju propisuje uslove karijernog razvoja i napredovanja policijskih službenika.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2635660/vlada-srbije-usvojila-uredbu-o-napredovanju-pripadnika-mup-a.htmlTagovi: ,
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB