Reforma
Reforma
19. decembar 2006.

U Bukureštu je potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi (CEFTA), koji je od 22. avgusta 2007. godine stupio na snagu u Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Makedoniji i Kosovu. Pored država u kojima je CEFTA već stupila na snagu, ovaj sporazum potpisale su BiH i Srbija, ali ga parlamenti ove dve zemlje još nisu ratifikovali.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB