Reforma
Reforma
19. maj 2009.

U Savetu EU započeta je rasprava o viznoj liberalizaciji za države Zapadnog Balkana, a preliminarni izveštaj EK poslat je državama članicama EU. Prema nezvaničnim informacijama, Izveštaj je bio potpuno pozitivan samo u slučaju Makedonije, dok su Srbija i Crna Gora ispunile većinu uslova propisanih „mapom puta“. Odluka o liberalizaciji može biti doneta na sastanku Evropskog saveta u Luksemburgu 15. juna ili  na sastanku Saveta ministara spoljnih poslova 4–5. jula.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB