Reforma
Reforma
20. jul 2011.

Skupština Srbije usvojila izmene Zakona o lokalnim izborima. Izmenama je preciziran način podnošenja ostavki odbornika tj. ukinute su blanko ostavke, propisano je da se mandati dodeljuju po redosledu sa liste, ali i obaveza da na izbornim listama svaki treći kandidat mora biti žena. Parlament je usvojio i izveštaj o radu Zaštitnika građana u 2010. godini i pozvao državne organe da poštuju njegove preporuke u cilju ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda, kao i da postupaju u skladu sa načelima dobre uprave. U izveštaju zaštitnika građana se navodi da mu se u 2010. godini obratilo 8.500 građana, da je podneto više od 2.600 formalnih pritužbi, a da je pokrenuto 925 novih postupaka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada organa javne uprave. Republički parlament se obavezao da će, u ostvarivanju kontrolne funkcije, pratiti da li izvršni organi i nosioci javnih ovlašćenja poštuju preporuke ombudsmana sadržane u podnetom izveštaju i u skladu sa svojim nadležnostima doprinose zaštiti ljudskih i manjinskih prava.[1][1] RTV portal: 20/07/11 „Skupština: Glasanje završeno,sutra o energetici“ http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/skupstina:-glasanje-zavrseno-sutra-o-energetici_264587.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+RtvPolitika+%28RTV+Politika%29 ,

Blic online: 20/07/11 „Usvojen Izveštaj zaštitnika građana za 2010.“ http://www.blic.rs/Vesti/Politika/267118/Usvojen-Izvestaj-zastitnika-gradjana-za-2010Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB