Reforma
Reforma
Vojska

11. decembar 2009.

Narodna skupština R. Srbije usvojila je Zakon o tajnosti podataka. Ovim aktom određuje se koji podaci jesu a koji nisu tajni. Ujedno su definisane procedure i nadležnosti za određivanje tajnosti podataka, kao i stepeni tajnosti klasifikovanih dokumenata, način njihove klasifikacije i vremenski rokovi za deklasifikaciju. Zakon je utvrdio da postoje četiri stepena tajnosti podataka, a to su državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i interno. Bliže […]

čitaj dalje >>

11. decembar 2009.

Narodna skupština je usvojila Zakon o ravnopravnosti polova. Ovim zаkonom uređuje se stvаrаnje jednаkih mogućnosti ostvаrivаnjа prаvа i obаvezа, preduzimаnje posebnih merа zа sprečаvаnje i otklаnjаnje diskriminаcije zаsnovаne nа polu i rodu i postupаk prаvne zаštite licа izloženih diskriminаciji.

čitaj dalje >>

10. decembar 2009.

Misija OEBS u Srbiji dodelila direktoru Uprave za javne nabavke priznanje „Ličnost godine“ „za posvećenost i angažovanje na ostvarivanju pune transparentnosti javnih nabavki“.

čitaj dalje >>

8. decembar 2009.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potpisao je u Pekingu sa ministrom javne bezbednosti Kine Mengom Điangdžuanom, sporazum o saradnji resornih ministarstava dve zemlje. Sporazum odnosi na razmenu informacija, iskustava i dostignuća u domenu tehničko-tehnološkog razvoja, policijskih struktura i zajedničkoj obuci i usavršavanju kadrova.[1]         [1] http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/dacic-i-djiangdzuan-potpisali-sporazum-o-saradnji_162521.html

čitaj dalje >>

7. decembar 2009.

Ministri spoljnih poslova članica EU doneli su odluku da odblokiraju prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom nakon pozitivnog izveštaja Glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca.  

čitaj dalje >>

30. novembar 2009.

General Nebojša Đukanović je postavljan za šefa vojnog dela Srpske kancelarije pri NATO u Briselu. Bivši ambasador u NATO, Branislav Milinković je postavljen za šefa Srpske kancelarije pri NATO.

čitaj dalje >>

30. novembar 2009.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila odluke o izboru nosilaca najviših funkcija u pravosuđu. Za predsednika Vrhovnog kasacionog suda je izabrana Nata Mesarović a za Republičkog javnog tužioca Zagorka Dolovac. Ujedno, za Tužioca za organizovani kriminal u Tužilaštvu za organizovani kriminal izabran je Miljko Radisavljević a za Tužioca za ratne zločine u Tužilaštvu za ratne zločine Vladimir Vukčević.

čitaj dalje >>

30. novembar 2009.

Savet ministara EU doneo je službenu odluku da Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru stavi na „belu Šengen listu”. Odluka će početi da bude primenjivana 19. decembar ove godine. Tako će građani koji imaju novi pasoš nakon 17 godina moći bez viza da putuju u 29 zemalja potpisnica Sporazuma iz Šengena.  

čitaj dalje >>

27. novembar 2009.

DRI je predstavila izveštaj o reviziji budžeta za 2008. godinu, koji je zatim Odbor za finansije NSRS razmatrao 7. decembra. „Prva revizija završnog računa budžeta u istoriji Srbije“ pokazala je „neverovatnu neodgovornost u trošenju novca građana, koju su pokazale sve kontrolisane institucije – 14 ministarstava, Uprava za trezor, Uprava za javne nabavke, Uprava za zajedničke poslove i Direkcija za imovinu. Samo je u sistemu javnih […]

čitaj dalje >>

26. novembar 2009.

Evropski parlament je usvojio Rezoluciju o strategiji proširenja EU kao i preporuku Saveta ministara da se počne sa primenom prelaznog trgovinskog sporazume sa Srbijom. Rezolucija uključuje države Zapadnog Balkana, Island i Tursku.  

čitaj dalje >>
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB