Reforma
Reforma
Vojska

29. decembar 2010.

Narodna skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala.

čitaj dalje >>

28. decembar 2010.

Odbor za odbranu i bezbednost na sednici je razmotrio i usvojio Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije od 1. maja do 1. novembra 2010. godine, kao i Izveštaj o radu Vojnoobaveštajne agencije za period od 1. juna do 1. decembra 2010. godine.[1] Na ovoj sednici direktor Agencije najavio je da će skupštinskoj delegaciji biti dostavljene sve informacije o trgovini organa na Kosovu, pred njen odlazak na […]

čitaj dalje >>

28. decembar 2010.

Uprava carina doprinela je budžetu Republike Srbije u 2010. godini sa ukupno oko 285 milijardi dinara kroz naplatu na ime carinskih dažbina i poreza na dodatu vrednost iz uvoza, čime je u potpunosti ispunjen godišnji plan, a što predstavlja povećanje od 14,5 odsto u odnosu na isti period 2009. godine. Pored toga, u 2010. godini, između ostalog, zaplenjeno je preko 200 kilograma različitih narkotika, a […]

čitaj dalje >>

23. decembar 2010.

Na sednici Vlade usvojen je Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325. Dokumentom se predviđa da Vladine institucije u narednih pet godina sprovedu brojne aktivnosti koje imaju za cilj da obezbede ravnopravnost učešća, napredovanja i odlučivanja žena u sektoru bezbednosti.

čitaj dalje >>

22. decembar 2010.

Predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović i vršilac dužnosti šefa misije OEBS u Srbiji Tomas Mur potpisali su Memorandum o razumevanju, koji će omogućiti elektronsko upravljanje zakonodavnim procesom.

čitaj dalje >>

22. decembar 2010.

Narodna skupština je donela Zakon o potvrđivanju ugovora o izručenju između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Ugovor je potpisan u Beogradu 29. juna 2010, a obe verzije, original na srpskom i prevod na hrvatski jezik, dostupne su u tekstu Zakona. Službeni kanali saradnje u oblasti izručenja jesu ministarstva pravde dveju zemalja, diplomatski kanali i INTERPOL.

čitaj dalje >>

16. decembar 2010.

Narodna skupština Republike Srbije donela je odluku o ukidanju služenja vojnog roka i od januara 2011 će redovna vojska biti zamenjena profesionalnom.

čitaj dalje >>

16. decembar 2010.

DRI predstavila izveštaj o kontroli završnog računa budžeta za 2009. godinu. Kontrola budžeta za 2009. obuhvatila je oko 70 odsto budžetskih izdataka, a kontrolisani su Uprava za trezor, Narodna banka Srbije u delu koji se odnosi na raspolaganje budžetom, kao i sedam ministarstava: finansija, prosvete, rada i socijalne politike, poljoprivrede, infrastrukture, nauke i omladine i sporta. Među brojnim prekršajima i propustima, ističe se praksa sklapanja […]

čitaj dalje >>

15. decembar 2010.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka zbog prelaska na profesionalnu vojnu službu.

čitaj dalje >>

15. decembar 2010.

Na Pravnom fakultetu u Beogradu prvi put organizovano polaganje ispita za sticanje kvalifikacije službenika za javne nabavke. Prema oceni državnog sekretara u Ministarstvu finansija Slobodana Ilića, potrebno je da sertifikaciju dobije tri do pet hiljada zaposlenih u preduzećima i ustanovama koje su po Zakonu obavezne da sprovode postupke javnih nabavki roba i usluga.

čitaj dalje >>
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB