Reforma
Reforma
Vojska

14. januar 2010.

Saša Vukadinović, direktor BIA, je u svom izlaganju pred Odborom za odbranu i bezbednost, a povodom afere o reizboru sudija, rekao da po podzakonskom aktu Vlade Srbije o obavljanju bezbednosnih poslova, BIA ima obavezu da kontraobaveštajno zaštiti organe i lica koja su od posebnog značaja za Republiku Srbiju, kao i da je Agencija dužna da sarađuje sa drugim državnim organima.

čitaj dalje >>

13. januar 2010.

Na sednici Odbora za odbranu i bezbednost razmatrani su Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period mart-oktobar 2009. godine i Izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji. Oba izveštaja usvojena su nakon rasprave. Pored toga, Odbor je jednoglasno zaključio da od Bezbednosno-informativne agencije zatraži izveštaj o saznanjima u vezi sa navodima Ratka Kneževića i da traženi izveštaj dostavi Odboru u najkraćem mogućem roku. [1] Direktor […]

čitaj dalje >>

10. januar 2010.

Formirana je unutrašnja kontrola u Vojnoobaveštajnoj agenciji, čije je postojanje predviđeno Zakonom o VBA I VOA iz 2009. godine.

čitaj dalje >>

1. januar 2010.

Zakon o tajnosti podataka stupio je na snagu. Zakon propisuje kriterijume prema kojima se domaći ili strani podaci od značaja za nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, unutrašnje i spoljne poslove Srbije klasifikuju kao tajni. On propisuje i sistem zaštite tajnih podataka i izdvaja četiri nivoa tajnosti: državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i za internu upotrebu. Detaljne kriterijume za proglašavanje najvišeg nivoa tajnosti određuje Vlada, uz […]

čitaj dalje >>
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB