Reforma
Reforma
23. oktobar 2008.

Narodna skupština Republike Srbije je  na prvoj sednici svog redovnog jesenjeg zasedanja usvojila Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka u vezi sa nadzornim organima i prekograničnim protokom podataka, Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, Zakon o strancima. Tom prilikom Narodna skupština je takođe usvojila Zakon o osnivanju Agencije za borbu protiv korupcije kao i Zakon o finansiranju političkih stranaka, kojima se predviđa obaveza funkcionera da prijave celokupnu imovinu, dok je  kontrola stranačkih finansija poverena Agenciji.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB