Reforma
Reforma
23. oktobar 2008.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim zakonom je definisano šta su to podaci o ličnosti, te ko, na koji način i pod kojim uslovima može vršiti obradu podataka o ličnosti, kao i obaveze koje imaju državni organi koji poseduju zbirke podataka o ličnosti. Ovim zakonom su ujedno zaštićena prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, između ostalih i pravo građana da imaju uvid ne samo u to ko vrši obradu podataka o njima već i da ostvare uvid u prikupljene podatke. Ovim zakonom proširena su ovlašćenja Poverenika za informacije od javnog značaja u čiju je nadležnost sada preneta i zaštita podataka o ličnosti, te on biva preimenovan u Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2009. godine.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB