Reforma
Reforma
23. oktobar 2008.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojim je ona je definisana kao samostalan i nezavisan državni organ. Ovim zakonom su uređeni pravni položaj i nadležnosti Agencije, te procedure i pravila za sprečavanje sukoba interesa prilikom vršenja javnih funkcija kao i za prijavljivanje imovine funkcionera. U osnovne nadležnosti Agencije ovim zakonom su svrstani nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije,  rešavanje o sukobu interesa, vođenje registra funkcionera i njihove imovine, kao i pokretanje postupka i izricanje mera zbog povrede odredbi Zakona.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB