Reforma
Reforma
24. april 2017.

U Centru za mirovne operacije Vojske Srbije počeo je petodnevni kurs pod nazivom „Zaštita civila u mirovnim misijama“. Cilj kursa je da polaznici, koje čine 12 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, dva pripadnika MUP-a i po jedan pripadnik oružanih snaga Mađarske i Narodne Republike Kine, budu osposobljeni za razumevanje koncepta zaštite civila u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija u skladu sa mandatom misije.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB