Reforma
Reforma
24. jul 2009.

Stupio je na snagu paket podzakonskih akata koji se primenjuju na oblast javnih nabavki. To su, redom, (1) Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti, (2) Pravilnik o kriterijumima za obrazovanje komisija za javne nabavke, (3) Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla, (4) Pravilnik o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke, (5) Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i o obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda, (6) Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, (7) Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama, (8) Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge, (9) Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki.Tagovi:
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB