Reforma
Reforma
26. januar 2016.

Narodna skupština usvojila je pet novih zakona – Zakon o policiji i Zakon o javnom redu i miru, Zakon o javnom okupljanju, Predlog zakona o oglašavanju i Predlog zakona o informacionoj bezbednosti. Novi Zakon o policiji predviđa reorganizaciju MUP-a, karijerno napredovanje u tom sektoru, jednu specijalnu jedinicu i jačanje sektora unutrašnje kontrole, dok pripadnicima policije omogućava upotrebu novih sredstava prinude – upotrebu elektrošokova. Ministarstvo unutrašnjih poslova je usvojilo neke od preporuka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) u konačnoj verziji Predloga zakona o policiji. Predlog BCBP o parlamentarnoj kontroli policije je u potpunosti usvojen. Posebno je važno što je iz izbačen član Predloga zakona koji navodi da ministar daje policiji smernice i obavezna uputstva za rad čime operativna nezavisnost policije ugrožena. Pored toga, izbrisan je stav koji ugrožava nezavisnost Sektora unutrašnje kontrole, jer je postojala mogućnost ministra da spreči istragu koju vodi Sektor i dodeli je drugoj organizacionoj jedinici u Ministarstvu koja može da pokrene istragu.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2187330/usvojeni-zakoni-o-policiji-i-javnom-redu-i-miru.html

http://www.bezbednost.org/Sve-publikacije/6007/Amandmani-BCBP-na-Predlog-zakona-o-policiji.shtmlTagovi:
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB