Reforma
Reforma
29. jun 2010.

Narodna skupština R. Srbije usvojila je Zakon o elektronskim komunikacijama. Tom je prilikom usvojen je i amandman Zaštitnika građana, koji se odnosi na preciziranje nadzornih ovlašćenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa pristupom zadržanim podacima kojima se ne otkriva sadržaj komunikacije. Zaštitnik građana amandmanom je tražio da se u zakon uvrsti da je policiji i Bezbedosno-informativnoj agenciji (BIA) potrebna odluka suda za uvid u ostvarenu komunikaciju, odnosno podatke koje je operater dužan da zadrži, ali taj amandman nije prihvaćen. U spornom članu 128. navodi se da je operator dužan da zadrži podatke o elektronskim komunikacijama za potrebe sprovođenja istrage, otkrivanja krivičnih dela i vođenja krivičnog postupka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, kao i za potrebe zaštite nacionalne i javne bezbednosti Republike Srbije.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB