Reforma
Reforma
30. jun 2004.

Direkcija za kontrolu primene carinskih propisa otvorila je u okviru svog Odeljenja za obaveštajne poslove Operativni centar za borbu protiv organizovanog kriminala, zahvaljujući donaciji Vlade Velike Britanije. Operativni centar je organizovan kao centralno operativno-analitičko mesto u koje se slivaju informacije iz organa Uprave carina i drugih državnih organa, kao i iz međunarodnih institucija. U Operativnom centru biće uvedena dvadesetčetvoročasovna „otvorena telefonska linija”, koja bi javnost trebalo da podstiče na to da direktno Upravi carina Republike Srbije otvorenim putem, bezbedno i poverljivo prosleđuje informacije o carinskim prekršajima. Osim toga, u planu je da Operativni centar bude informatički povezan sa državnim organima sa kojima najviše sarađuje, u prvom redu sa Poreskom policijom i MUP.

 Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB