Reforma
Reforma
30. oktobar 2006.

Na međunarodnoj konferenciji koju je organizovao Centar za civilno-vojne odnose, direktor VBA Svetko Kovač i direktor BIA, Rade Bulatović izneli su podatke o dostignućima reforme službi bezbednosti. Tako je Svetko Kovač rekao da je nešto više od 50% sadašnjeg kadra VBA u službu primljeno posle 2002. godine. Od tog broja, najviše je ljudi primljeno posle 2003. godine. Od 2001. do 2006. godine iz Agencije je, po raznim osnovama, otpušteno oko 360 pripadnika, među kojima je najviše bilo oficira (oko 260). Planirana su znatna smanjenja kadra u 2007. godini, i to prvenstveno kadra sa srednjom stručnom spremom. Oko 14% pripadnika Agencije starosti je do trideset godina, a 52% ima između 30 i 40 godina. Trenutno je sa srednjom stručnom spremom 38% kadra, što je po rečima direktora VBA veoma mnogo. Sa višom školom je 6%, a sa visokom 37%. Na raznim oblicima postdiplomskog usavršavanja je 19%, od čega 13% na vojnim, a 6% na civilnim fakultetima. Oko 22% pripadnika ima završen kurs stranih jezika, a od toga je njih 8% završilo drugi nivo, što je po njegovim rečima nedovoljno. Takođe, direktor Agencije nije zadovoljan ni brojem oficira koji su nastavili postdiplomske studije na fakultetima, jer je Agencija limitirana novčanim sredstvima. Slična je situacija i sa školovanjem i usavršavanjem u inostranstvu, kazao je Svetko Kovač.[1]

 

Rade Bulatović je istakao da je radi obezbeđivanja uslova za efikasniji rad, promenjena i maksimalno pojednostavljena unutrašnja organizacija BIA, da je smanjen broj organizacionih jedinica, te da su one sada formirane u odnosu na problemsku opredeljenost. Isto tako, ukinut je veći broj rukovodećih radnih mesta, a povećan broj neposrednih izvršilaca, i to uglavnom u delu operative. Poslovi su funkcionalno povezani, a materijalni i tehnički resursi na nov način objedinjeni. A u periodu formiranja Agencije izvršena je i značajna kadrovska obnova, odnosno u periodu od 2002. godine do danas promenjena je jedna trećina njenog operativnog sastava.[2][1] Svetko Kovač, „Reforma obaveštajno-bezbednosnih službi u Srbiji,” u Reforma sektora bezbednosti u Srbiji – dostignuća i perspektive, ur. Miroslav Hadžić. (Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, 2007), 79.

[2] Rade Bulatović, „Reforma sistema bezbednosti u Srbiji – dostignuća i perspektive,“ u Reforma sektora bezbednosti u Srbiji – dostignuća i perspektive, ur. Miroslav Hadžić. (Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, 2007), 77.Tagovi: , ,
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB