Reforma
Reforma
31. avgust 2009.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila set zakona iz oblasti pravosuđa: Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala, kao i o Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB