Reforma
Reforma
31. oktobar 2008.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je na konferenciji za štampu organizovanoj povodom sto dana rada Vlade predstavio rezultate rada Ministarstva unutrašnjih poslova. U periodu od prvih 100 dana rada Vlade započeta je izrada nacrta zakona radi utvrđivanja predloga koji će dati Vlada prema planiranom prioritetu. Pripremljeni su Nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Nacrt zakona o prebivalištu i boravištu građana, a izrađen je i tekst Nacrta zakona o jedinstvenom matičnom broju. U toku je i rad na izradi planiranih podzakonskih akata. Približavanje evropskoj zajednici ostvareno je i potpisivanjem Sporazuma o strateškoj saradnji sa Evropolom, sredinom septembra ove godine. Time je stvoren pravni okvir za dalje jačanje saradnje Srbije sa svim zemaljama članicama Evropola u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i drugih težih oblika kriminala, naročito prekograničnog kriminala. Još jedan značajan korak učinjen je i zaključivanjem Protokola o unapređenoj trilateralnoj saradnji u borbi protiv kriminala, koji su potpisale Srbija, Rumunija i Bugarska radi postizanja efikasnije borbe protiv prekograničnog kriminala (pre svega krijumčarenja droge, cigareta, falsifikata, ali i protiv trgovine i krijumčarenja ljudi) i suprotstavljanja drugim bezbednosnim izazovima koji su zajednički ovim zemljama. Potpisan je i sporazum o bilateralnoj saradnji sa Grčkom, a u decembru sa Italijom. Srpska policija danas predstavlja značajan faktor stabilnosti u regionu, jer je na njenu inicijativu došlo do potpisivanja ovih sporazuma.Tagovi: , ,
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB