Reforma
Reforma
4. avgust 2017.

Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava za period od 2017. do 2022. godine čija implementacija podrazumeva saradnju državnih organa i civilnog društva na strateškom i operativnom nivou radi unapređenja sistema prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima, posebno žena i dece.

http://rs.n1info.com/Vesti/a288631/Usvojena-Strategija-prevencije-i-suzbijanja-trgovine-ljudima.htmlReforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB