Reforma
Reforma
4. novembar 2010.

„Brza razmena informacija imerativ je za borbu protiv organizovanog kriminala, pogotovu kada je reč o krijumčarenju narkoticima, oružjem, ljudima i hemijskim supstancama“ – zaključeno je na sastanku održanom 04.11.2010. godine u Upravi carina u okviru posete Gurbuz Bahadira, direktora Centra za saradnju u borbi protiv prekograničnog kriminala zemalja Jugoistočne Evrope, (SECI centar) srpskoj carini.
Sastanku posvećenom unapređenju saradnje Uprave carina i SECI Centra, sa srpske strane prisustvovali su Predrag Petronijević, direktor Uprave carina, Aleksandar Vulović, pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu primene carinskih propisa, i Veselin Čubrović, oficir za vezu Uprave carina u SECI Centru.

„Veoma je značajna činjenica da smo posredstvom SECI Centra dobili informacije o aktivnostima drugih službi kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala. Upravo smo na ovakav način došli u posed podataka o više stotina kompanija, prevoznih sredstava kao i lica koji su bili uključeni u razne kriminalne aktivnosti. Ovakve informacije su nam od velikog značaja pre svega zbog izrade adekvatnih analiza koje ukazuju na trendove aktivnosti organizovanog kriminala“, rekao je Predrag Petronijević
„Sedište SECI Centra nalazi se u Bukureštu i ima trinaest zemalja članica. Mi pružamo pomoć u regionu u borbi protiv organizovanog kriminala i obezbeđujemo koordinaciju rada carine i policije, koji su naši operativni partneri u zemljama članicama.
Centar za saradnju u borbi protiv prekograničnog kriminala zemalja Jugoistočne Evrope, (SECI Centar ) osnovan je 26.maja 1999.godine. Osnovne aktivnosti ove institucije jesu organizaciju regionalnih operacija usmerenih na suzbijanje različitih oblika organizovanog kriminala, intenzivna razmena obaveštajnih podataka i pokretanje zajedničkih istraga, ali i organizacija različitih obuka pripadnika policijskih ili carinskih službi u regionu. [1][1] http://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=160Tagovi:
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB