Reforma
Reforma
5. novembar 2008.

Evropska komisija je u Godišnjem izveštaju navela da je Srbija značajno napredovala u oblasti carina, u ispunjavanju zahteva Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U izveštaju se navodi da su u oblasti carina tokom protekle godine postignuta važna poboljšanja koja su u vezi sa usaglašavanjem domaćih propisa sa evropskim, sa reorganizacijom carinske službe koja je podrazumevala osnivanje novih organizacionih jedinica radi efikasnijeg rada, kao i sa usvajanjem strategije za upravljanje rizikom. Pored toga, istaknut je veliki napredak u primeni strategije i plana za integrisano upravljanje granicom, u izgradnji administrativnih kapaciteta, kao i u unapređenju infrastruktura graničnih prelaza, ali i u kontinuiranom porastu carinskih prihoda.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB