Reforma
Reforma
8. novembar 2006.

Evropska komisija je predstavila Izveštaje o napretku za 2006. godinu, u kojima je ocenjen progres koji je svaka od (potencijalnih) zemalja kandidata ostvarila na putu ka EU. Predstavljen je i dokument „Strategija proširenja i glavni izazovi 2006–2007. godine“. U oba dokumenta konstatovano je da se reforma vojske uspešno odvija, ali da postoji primetni otpor u pojedinim delovima (službe bezbednosti), da civilna demokratska kontrola nije dovoljno uspostavljenja i da je potreban efikasniji civilni nadzor nad oružanim snagama, posebno parlamentarni nadzor. Ocenjeno je da primena Zakona o policiji nije zadovoljavajuća kada je reč o profesionalizaciji i transparentnosti. Konstatovano je da granična policija još uvek nije od vojske preuzela nadzor nad državnom granicom. Označena su dva izazova: položaj Srbije kao države na tranzitnoj ruti trgovine drogom i nezadovoljavajući nivo saradnje u borbi protiv terorizma.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB