Reforma
Reforma
9. decembar 2008.

Misija Evropske unije na Kosovu počela je da deluje na ovoj teritoriji s početnim operativnim kapacitetom. Pripadnici Euleksa ušli su u severni deo Kosovske Mitrovice, gde mahom žive Srbi. Po rečima visokog predstavnika Evropske unije Havijera Solane, misija Euleks razmeštena je da bi Kosovu pomogla da dostigne evropske standarde u oblastima rada policije, pravosuđa, carine i zatvorsko-kaznenih službi. Euleks će sprovoditi mandat dobijen planom „Zajednička akcija“, koju je Savet ministara EU usvojio u februaru ove godine. Postizanjem „početne operativne sposobnosti“, Euleks treba da raspolaže sa 1.300 policajaca, sudija, tužilaca i drugog osoblja na Kosovu. Na kraju bi ova misija trebalo da ima 1.900 pripadnika iz Evropske unije, Amerike i drugih zemalja, kao i 1.100 članova regrutovanih na Kosovu.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB