Reforma
Reforma
9. maj 2016.

U postupku kontrole zakonitosti, pokrenutom po pritužbi većeg broja građana povodom rušenja privatnih objekata u Savamali, Zaštitnik građana utvrdio je da Policijska uprava za Grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova nije blagovremeno i efikasno postupala po prijavama građana. U nalazu Zaštitnika građana stoji i da je organizovana grupa uniformisanih, opremljenih i maskiranih lica učinila niz dela protiv prava građana na slobodu i bezbednost, nepovredivost fizičkog i psihičkog identiteta i imovinu. Ističe se da je time prekršeno i pravo oštećenih građana na zakonit i pravilan rad organa javne vlasti nadležnog da ostvaruje i unapređuje bezbednost građana i imovine, da pruža podršku vladavini prava i obezbeđuje ostvarivanje osnovnih prava i sloboda.

Izvor:

https://www.ombudsman.rs/attachments/article/4723/savamala.pdf i http://rs.n1info.com/Vesti/a158690/Izvestaj-Sase-Jankovica-o-rusenju-u-Savamali.htmlReforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB