Reforma

Šta je izvršna kontrola?

linija

Pod nadzornom i kontrolnom ulogom izvršne vlasti ovde se podrazumevaju zakonska ovlašćenja,  procedure i instrumenti, norme i standardi koji obavezuju organe izvršne vlasti da redovno i po potrebi nadziru i kontrolišu državne i nedržavne aktere u sektoru bezbednosti koji raspolažu sredstvima prinude i imaju zakonsko pravo da ih upotrebljavaju. Ovaj oblik kontrole je sastavni deo koncepta i prakse demokratske civilne kontrole i nadzora nad nacionalnim sektorom (sistemom) bezbednosti i njegovim pojedinačnim akterima. On je istovremeno sastavni deo procesa političkog upravljanja bezbednosnim sistemom i njegovim državnim akterima, kao i lanca civilnog komandovanja nad državnim posednicima sile. Ovaj oblik kontrole i nadzora počiva na potpunoj – političkoj i operativnoj – potčinjenosti, garantovanoj Ustavom, državnih aktera bezbednosti legitimnoj izvršnoj vlasti koja definiše i sprovodi nacionalnu politiku bezbednosti, te izdaje smernice i daje zadatke nadležnim državnim organima. Izvršna je vlast dužna da u postupku upravljanja i komandovanja osigura rečenim državnim akterima profesionalnu autonomiju i da spreči političko uplitanje u njihovo operativno delovanje (Born 2002, pp. 3-5). Izvršna vlast je politički i zakonski odgovorna za rezultate svoje kontrole i nadzora nad aparatima sile u sektoru bezbednosti

 

Nadzor i kontrola koju u sektoru bezbednosti vrše organi izvršne vlasti treba da bude uređena i propisana jasnim i preciznim zakonskim i podzakonskim aktima, koji su u skladu sa Ustavom kao i načelima i standardima demokratske civilne kontrole i nadzora nad nacionalnim sektorom bezbednosti i njegovim akterima. Povrh toga, rečene normativne odredbe moraju da budu primenjive u praksi i da osiguraju delatnu kontrolnu i nadzornu ulogu izvršne vlasti.

 

 

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB