Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija

Polje posmatranja: Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

 

Kriterijum za ocenu 3:

—  ZAKONSKI OKVIR:

—  usvojeni i usklađeni sistemski zakoni (ZSPIJZ), usklađeni sa zakonima o akterima (Zakon o Vojsci, Zakon o policiji…) i sa zakonima o državnoj upravi, kao i sa međunarodnim standardima (FOI Act). Izuzeci jasno definisani zakonom.

—  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

—  Osposobljena nezavisna tela za nadzor – Poverenik i njegovo osoblje, dodeljena im ljudska i materijalna sredstva; Osoblje u državnim institucijama prošlo obuku za ophođenje u skladu za ZSPIJZ, definisane uloge, procedure i nadležnosti. Usvojena podzakonska regulativa (Uputstvo za izdavanje informatora…). Obaveza evidencija sankcionisanja regulisana podzakonskom  regulativom.

—  IMPLEMENTACIJA

—  Barem 2 godine prakse; Efikasniji rad Poverenika i osoblja zaduženog za rukovođenje zahtevima za IJZ zbog dodeljenih resursa. Kontrolišu se izuzeci od primene zakona kako bi se sprečila zloupotreba. Sporadična loša praksa (ne odgovaranje na zahteve građana, žalbe na rešenja Poverenika…). Dobra praksa vidljiva iz broja upućenih zahteva i broja uspešno odgovorenih zahteva u odnosu na vremenske rokove. Postojanje Informatora koji je u skladu sa pravilnikom o informatoru i koji se redovno ažurira.

—  VREDNOSTI

—  Vrednosti nisu u potpunosti prihvaćene ali nema otpora. Manjak informisanost građana o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

 

Kriterijum za ocenu 5

 

—  ZAKONSKI OKVIR

—  Kao na oceni 3

—  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

—  Kao na oceni 3. Umanjena korektivna uloga Poverenika zbog efikasnijeg delovanja zaduženih državnih službenika.

—  IMPLEMENTACIJA

—  Sistem sankcionisanja ima odvraćajući efekat (vidi se iz registra evidentiranih sankcija). Broj zahteva veći, i veći udeo zahteva koje pozitivno reše državni službenici a umanjuje se intervencija Poverenika. Izveštaji Poverenika ukazuju na odgovornije ponašanje institucija. Informator izlazi redovno i poštuje propisanu strukturu.

—  VREDNOSTI

—  Građani i institucije preopznaju vrednosti IJZ i deluju u skladu sa time, nema problema u komunikaciji, a procedure se poštuju. Trend od nekoliko (pet?) godina dobre prakse ukazuje na prihvatanje vrednosti.

 

 

Polje posmatranja: Zaštita podataka o ličnosti

 

Kriterijum za ocenu 3

—  ZAKONSKI OKVIR:

—  usvojeni i usklađeni sistemski zakoni (ZZPL), usklađeni sa zakonima o akterima (Zakon o policiji, Zakon o vojsci, Zajon o VBA i VOA…)i sa zakonima o državnoj upravi, kao i sa međunarodnim standardima (Strasburška konvencija o zaštiti ličnosti od automatke obrade podataka). Izuzeci jasno definisani zakonom.

—  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

—  Osposobljena nezavisna tela za nadzor – Poverenik i njegovo osoblje, dodeljena im ljudska i materijalna sredstva; Osoblje u državnim institucijama prošlo obuku za ophođenje u skladu za ZZPL, definisane uloge, procedure i nadležnosti. Usvojena podzakonska regulativa. Obaveza evidencija sankcionisanja regulisana podzakonskom  regulativom.

—  IMPLEMENTACIJA

—  Najmanje 2 godine dobre prakse. Lični podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu sa zakonom, zloupotrebe privatnih podataka značajno smanjene (prema izveštajima Poverenika i Ombudsmana). Poštuje se obaveza pristanka osobe na obradu podataka o ličnosti. Zloupotrebe mahom zbog manjka treninga i dodeljenih resursa državnim službenicima. Nezavisna tela kontrolišu izuzetke definisane zakonom kako bi sprečile zloupotrebu privatnosti. Poverenik sastavlja Centralni registar podataka.

—  VREDNOSTI

—  Vrednosti nisu prihvaćene, ali ne postoje otpori usvajanju tih vrednosti.

 

Kriterijum za ocenu 5

—  ZAKONSKI OKVIR

—  Kao na oceni 3

—  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

—  Kao na oceni 3. Umanjena korektivna uloga nezavisnih tela zbog efikasnijeg delovanja zaduženih državnih službenika.

—  IMPLEMENTACIJA

—  Najmanje 10 godina dobre prakse. Definisana najbolja praksa, pažnja posvećena prevenciji i unutrašnjoj kontroli. Saradnja države sa NVO sektorom na inicijativu države. Privatni podaci se prikupljaju, čuvaju i dostupni su u skladu sa zakonom. Obuka za zaposlene koji rukuju informacijama se sprovodi i obavezna je i za drugo osoblje državnih institucija.

—  VREDNOSTI

—  Sektor bezbednosti prihvata demokratske vrednosti. Menja se organizaciona kultura treninzima zaposlenih. Građani i institucije dele iste vrednosti. Trend od nekoliko (barem 5) godina dobre prakse ukazuje na prihvatanje vrednosti.

 

 

Polje posmatranja: Tajnost podataka

 

Kriterijum za ocenu 3

 

—  ZAKONSKI OKVIR:

—  usvojeni i usklađeni sistemski zakoni (ZTP), usklađeni sa zakonima o akterima (Zakon o vojsci, policiji, o VOA i VBA…)i sa zakonima o državnoj upravi, kao i sa međunarodnim standardima (Johanezburski principi koji definisu odnos tajnih podataka i slobodnog pristupa informacijama). Izuzeci jasno definisani zakonom.

—  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

—  Nezavisna nadzorna tela imaju jasno definisane uloge i procedure. Kancelarija nacionalnog saveta za bezbednost i tajne podatke ima dodeljene ljudske i materijalne resurse koji omogućuju nesmetano vršenje nadzora nad primenom politike klasifikacije dokumenata. Usvojena podzakonska regulativa. Mere zaštite propisane su  podzakonskom regulativom. Osoblje unutar državnih institucija prošlo obuku za reklasifikaciju dokumenata. Definisana procedura bezbednosne provere za dobijanje sertifikata za pristup tajnim podacima. Obaveza evidentiranja sankcija. Precizirana unutrašnja kontrola.

—  IMPLEMENTACIJA

—  Barem 2 godine prakse; Informacije se klasifikuju retko, a kriterijum za klasifikaciju dostupan građanima i podložan proveri nezavisnih organa ili sudova. Nezavisna tela kontorlišu primenu izuzetaka definisanih zakonom kako bi se sprečile zloupotrebe. Pristup tajnim podacima bez prethodno izdatog sertifikata imaju samo zakonom precizirani nosioci funkcija. Proces deklasifikacije počeo. Kancelarija vodi Centralni registar sranih tajnih podataka.

—  VREDNOSTI

—  Vrednosti nisu u potpunosti prihvaćene ali nema otpora. Manjak informisanost građana o tajnosti podataka i politici klasifikacije.

 

Kriterijum za ocenu 5

 

—  ZAKONSKI OKVIR

—  Kao na oceni 3

—  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

—  Kao na oceni 3. Umanjena korektivna uloga nezavisnih tela zbog efikasnijeg delovanja zaduženih državnih službenika.

—  IMPLEMENTACIJA

—  Najmanje 10 godina dobre prakse. Definisana najbolja praksa, pažnja posvećena prevenciji i unutrašnjoj kontroli. Informacije se retko klasifikuju a način i kriterijumi klasifikacije dostupni građanima i podložni proveri nezavisnih institucija i sudova. Veliki broj deklasifikovanih i reklasifikovanih dokumenata u skladu sa zakonom. Obuka za zaposlene koji rukuju informacijama se sprovodi i obavezna je i za drugo osoblje državnih institucija. Kancelarija vodi centralni registar u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.

—  VREDNOSTI

—  Sektor bezbednosti prihvata demokratske vrednosti. Menja se organizaciona kultura treninzima zaposlenih. Građani i institucije dele iste vrednosti.

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB