Reforma

Šta je opšta transparentnost?

linija

Transparentnost je jedan od ključnih preduslova za demokratsko upravljanje institucijama sektora bezbednosti. U kontekstu RSB, transparentnost će biti analizirana kao sloboda pristupa informacijama od javnog značaja o sektoru bezbednosti i njegovim akterima. Stoga je naglasak na merenju nivoa transparentnosti bezbednosnog sektora, njegovih aktera i njihovom funkcionisanju. To podrazumeva kako dostupnost informacija u vezi sa sektorom bezbednosti i njegovim akterima, tako i raspoloživost finansijskih informacija o budžetu i javnim nabavkama.

 

Mi prihvatamo širu definiciju “javno dostupne” informacije, preuzete definicije iz “Open Budget Index”-a, koja obuhvata informaciju dostupnu ”kroz jasno definisane procedure koje osiguravaju simultanu distribuciju javnih dokumenata i informacija o akterima sektora bezbednosti svim zainteresovanim stranama, kao i informaciju ili dokument koji je dostupan samo po zahtevu.” Ovo znači da u slučaju da informacija nije javno objavljena (npr. distribuirana preko interneta), ona se smatra javno dostupnom ukoliko “neki ili svi članovi društva mogu informaciju da dobiju kroz zahtev upućen javnom organu koji je objavio dokument.” [1] Važno je naglasiti da smo mi zainteresovani za suženo određenje transparentnosti koje ne istražuje medijske/javne odnose relevantnih službi, nego samo njihovo obezbeđivanje informacija određenog tipa, što je propisano u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.[1] Open Budget Index Methodology 2008, str.5 dostupno na: www.openbudgetindex.org/index.cfm?fa=methodology

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB