Reforma
Reforma
Carina

12. mart 2003.

Ispred zgrade Vlade ubijen je premijer RS Zoran Đinđić, glavni lider vladajuće koalicije. Za novog predsednika Vlade izabran je Zoran Živković, tadašnji zamenik predsednika Demokratske stranke,  dok su vodeći ljudi u ministarstvima ostali nepromenjeni.

čitaj dalje >>

4. februar 2003.

Savezna skupština SRJ usvojila je Ustavnu povelju o preuređenju savezne države, čime je Savezna Republika Jugoslavija transformisana  i pretvorena u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Ustavna povelja zasnovana je na „Beogradskom sporazumu“, koji su obe strane potpisale još 14. marta 2002. godine u Beogradu. Ovim Ustavom republike su dobile veću samostalnost,  kao i mogućnost proglašenja nezavisnosti ukoliko se za to bude izjasnila većina građana […]

čitaj dalje >>

4. april 2002.

U Godišnjem izveštaju Evropska komisija je pohvalila otpočinjanje reformi javnih finansija u Srbiji i pojednostavljivanje poreske procedure uvođenjem jedinstvene stope poreza na promet. Istaknuto je da je glavna prepreka za integrisanje SRJ u svetsku ekonomiju nedostatak koordinacije i harmonizacije carinskog, poreskog i monetarnog sistema unutar same zemlje.

čitaj dalje >>

17. mart 2002.

Direktor Savezne uprave carina Vladan Begović najavio je da će u saradnji sa stručnjacima Evropske unije uskoro otpočeti reorganizacija carinske službe SRJ. Begović je istakao da je strategija razvoja carinske službe urađena u saradnji sa Svetskom bankom, a da je carina dobila i povoljan kredit od 6,8 miliona dolara, kao i donaciju od tri miliona dolara namenjenu modernizaciji ove institucije. Takođe, on je istakao da […]

čitaj dalje >>

7. februar 2002.

Misija Svetske banke je sa Saveznom upravom carina zaključila sporazum o kreditiranju projekta modernizacije carinske službe u okviru TTFSE.

čitaj dalje >>

1. januar 2002.

Savezna uprava carina, koja je do sada bila samostalni organ uprave, direktno odgovoran jugoslovenskoj Saveznoj vladi, priključena je Saveznom ministarstvu finansija.

čitaj dalje >>

9. maj 2001.

Odlukom Savezne Vlade, SRJ se priključila projektu TTFSE (Trade Transport Facilitatin in South East Europe) trgovinskih i transportnih olakšica u Jugoistočnoj Evropi. Ovaj projekat predstavlja regionalni projekat modernizacije carinskih uprava, kojim treba da budu smanjeni necarinski troškovi i saobraćaj na granicama, kao i krijumčarenje na graničnim prelazima.

čitaj dalje >>

30. april 2001.

Savezna Republika Jugoslavija postala je novi član Svetske carinske organizacije (World Customs Organization), kojoj je pristupila još 1960. godine, da bi iz nje bila isključena 1994. godine zbog sankcija koje je uvela međunarodna zajednica. Državna zajednica Srbija i Crna Gora je, kao pravni naslednik SR Jugoslavije, automatski registrovana kao član ove organizacije.

čitaj dalje >>

31. mart 2001.

Narodna skupština RS donela je Zakon o akcizama i Zakon o porezu na promet, koji treba da se primenjuju od 1. aprila 2001. godine. Odredbom Zakona o porezu na promet uvodi se jedinstvena stopa poreza od 17 odsto na promet proizvoda i usluga. Na ovu stopu dodaju se i posebne stope saveznog poreza na promet u iznosu od 3 odsto, tako da jedinstvena zbirna stopa […]

čitaj dalje >>

25. januar 2001.

U Srbiji je formirana prva demokratska Vlada premijera Zorana Đinđića. Za ministra finansija i ekonomije izabran je Božidar Đelić.

čitaj dalje >>
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB