Reforma

Šta je sudska kontrola?

linija

Sudska kontrola označava moć sudstva da nezavisno, nepristrasno i  isključivo u skladu sa zakonom ocenjuje legalnost dela svake osobe i javnog ili privatnog tela koje se nalazi pod njenom jurisdikcijom.

U skladu sa principom podele vlasti, sudstvo bi trebalo da bude nezavisno u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast kako bi osiguralo sposobnost da sprovodi nezavisno ocenjivanje aktivnosti zakonodavne i izvršne vlasti i svake osobe koja potpada pod njihovu jurisdikciju. Sudska kontrola bi trebalo da bude sprovođena od strane običnih, redovno uspostavljenih sudova, isključivo u skladu sa zakonom i izvan svakog političkog uticaja.

 

 

 

 

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB