Reforma
Reforma

12. 10. 2012. - Najbolje prakse

Reforma sektora bezbednosti se ne svodi na prostu primenu međunarodnih standarda. Upravo u ovom delu, možete saznati više o različitim, kreativnim rešenjima koja su, svako u svom domenu reforme činila iskorak u odnosu na uvreženu praksu. Kako ćete videti, nekima od njih svoj doprinos dali su i istraživači Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Najbolja potvrda njihovog uspeha jeste težnja da se ona ponove u kontekstima […]

čitaj dalje..

08. 12. 2010. - 8. decembar 2010.

Započet tvining projekat Uprava carina Srbije i Francuske. Ovim projektom biće usklađen sa evropskim standardima rad Sektora za kontrolu primene carinskih propisa u oblasti analize rizika, upravljanja rizikom i naknadnih kontrola. Ovaj tvining projekat je samo jedan deo sveobuhvatnog programa predpristupne pomoći (IPA) EU Upravi carina Srbije ukupne vrednosti od 8,9 miliona evra.

čitaj dalje..

12. 11. 2010. - 12. novembar 2010.

U „Izveštaju o napretku“ Srbije na putu ka EU za 2010. godinu rad Uprave carina istaknut je po više osnova: pozdravljeno je usvajanje novog Carinskog zakona, intenzivnija međunarodna saradnja, efikasnija razmena informacija sa drugim državnim institucijama, kao i sprovođenje akcionog plana za integrisano upravljanje granicom. Ocenjeno je, međutim, da je ostvaren mali napredak u oblasti javnih nabavki, pri čemu je posebno kritikovano veliko kašnjenje u […]

čitaj dalje..

25. 08. 2010. - 25. avgust 2010.

U izveštaju Svetske banke, rezultati Uprave Carina u sprovođenju projekta trgovinskih i transportnih olakšica (TTFSE) ocenjeni kao najbolji u regionu. U izveštaju se kaže kako je srpska carina, koja je na prelazu između dva veka bila jedna od najkorumpiranijih i najmanje efikasnih carinskih službi u regionu, do 2009. godine dostigla nivo efikasnosti i integriteta koji je među najvišima na Balkanu.

čitaj dalje..

23. 03. 2010. - 23. mart 2010.

Usvojen je novi Carinski zakon. Cilj Zakona je da pojednostavi i ubrza carinske postupke, naročito tranzitni postupak, skladištenje i izvoz.  Tokom maja i juna 2010, Uprava carina (UC) organizovala je seriju predavanja u regionalnim privrednim komorama (Kragujevac, Niš, Kruševac, Užice, Valjevo, Subotica, Zrenjanin, Sremska Mitrovica) kako bi svi zainteresovani bili upoznati sa novinama koje novi Carinski zakon donosi.  Predavanjima, koja su držali stručnjaci Uprave i […]

čitaj dalje..

22. 03. 2010. - Carinski zakon

U prilogu možete da pronađete Carinski zakon (Sl. glasnik RS, br. 18/2010).

čitaj dalje..

30. 01. 2009. - 30 januar 2009.

Nakon što su na snagu stupile izmene Zakona o carinskim stopama, Srbija je započela jednostranu primenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU. Primena ovog sporazuma nalaže postepeno smanjivanje i na kraju ukidanje carinskih stopa na uvoz skoro svih roba iz EU tokom narednih 6 godina. Prelazni trgovinski sporazum potpisan je zajedno sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 29. aprila u Briselu, a ratifikovan je u Narodnoj […]

čitaj dalje..

29. 12. 2008. - 29. decembar 2008.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila u celini Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu. Predlogom budžeta za 2009. su predviđeni prihodi od 698,8 i rashodi od 748,8 milijardi dinara od čega je za državne aktere sektora bezbednosti (Vojska, Policija, BIA, VOA, VBA, Uprava carina, Sektor poreske policije i USPN) predviđeno 124,5 milijardi dinara.  

čitaj dalje..

09. 12. 2008. - 9. decembar 2008.

Misija Evropske unije na Kosovu počela je da deluje na ovoj teritoriji s početnim operativnim kapacitetom. Pripadnici Euleksa ušli su u severni deo Kosovske Mitrovice, gde mahom žive Srbi. Po rečima visokog predstavnika Evropske unije Havijera Solane, misija Euleks razmeštena je da bi Kosovu pomogla da dostigne evropske standarde u oblastima rada policije, pravosuđa, carine i zatvorsko-kaznenih službi. Euleks će sprovoditi mandat dobijen planom „Zajednička […]

čitaj dalje..

05. 11. 2008. - 5. novembar 2008.

Evropska komisija je u Godišnjem izveštaju navela da je Srbija značajno napredovala u oblasti carina, u ispunjavanju zahteva Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U izveštaju se navodi da su u oblasti carina tokom protekle godine postignuta važna poboljšanja koja su u vezi sa usaglašavanjem domaćih propisa sa evropskim, sa reorganizacijom carinske službe koja je podrazumevala osnivanje novih organizacionih jedinica radi efikasnijeg rada, kao i sa […]

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB