Reforma
Reforma

01. 07. 2019. - 01. jul 2019.

Jedan od najvećih problema javne uprave i državnih preduzeća u Srbiji predstavlja ostvarivanje političkog uticaja u upravljačkim funkcijama postavljanjem vršioca dužnosti (v.d.). Prema izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, 63% popunjenih radnih mesta na visokom položaju u martu 2019. se obavlja u svojstvu vršioca dužnosti. Nezvanično sličan je i broj v.d. direktora u državnim preduzećima. Iako je zbog kritika iz Brisela Vlada sebi zadala rok da nezakonito v.d. stanje otkloni do […]

čitaj dalje..

06. 03. 2009. - Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

U prilogu možete pronaći Uredbu o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita (“Službeni glasnik RS”, br. 16/2009) koju je donela Vlada Republike Srbije.

čitaj dalje..

10. 10. 2008. - Strategija reforme državne uprave u Srbiji (2009-2012) – Akcioni plan za sprovođenje reforme državne uprave u Republici Srbiji – za period od 2009. do 2012. godine

U prilogu možete pronaći Strategiju reforme državne uprave u Srbiji (2009-2012) – Akcioni plan za sprovođenje reforme državne uprave u Republici Srbiji – za period od 2009. do 2012. godine koju je donelo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

čitaj dalje..

30. 12. 2005. - Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

U prilogu možete pronaći Uredbu o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika (“Službeni glasnik RS”, br. 117/2005, 108/2008, 109/2009 i 95/2010) koji je donela Vlada Republike Srbije.  

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB