Reforma
Reforma

06. 10. 2023. - 6. oktobar 2023.

Novi kodeks policijske etike je, kako se ističe, u skladu sa Evropskim kodeksom policijske etike i međunarodnim aktima koji se odnose na policiju. Ovim Kodeksom se obrazuje Komisija za policijsku etiku koja se stara o primeni Kodeksa. Ponašanje policijskih službenika van radnog mesta, suprotno odredbama novog Kodeksa, smatraće se povredom službene dužnosti. Ograničavanjem ponašanja policajaca van službene dužnosti smatra se da može da smanji korupciju […]

čitaj dalje..

07. 09. 2007. - Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

U prilogu možete pronaći Pravilnik o zajednickim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 82/2007) koji je doneo ministar finansija.

čitaj dalje..

07. 09. 2007. - Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru koji je doneo ministar finansija Republike Srbije

U prilogu možete pronaći Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru koji je doneo ministar finansija Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 82/2007).

čitaj dalje..

27. 06. 2006. - Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi koji je doneo Ministar unutrašnjih poslova

U prilogu možete pronaći Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2006) koji je doneo Ministar unutrašnjih poslova 2006. godine.

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB