Reforma
Reforma

19. 06. 2017. - 19. jun 2017.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije je prvi državni organ u Srbiji koji je uveo „Kontroling“, funkciju koju koriste menadžeri za upravljanje privatnim kompanijama. Predviđeno je da se u okviru Sektora za budžet i finanije formira odeljenje koje će se baviti poslovima kontrolinga. Ministarstvo odbrane je uspostavilo ovu funkciju reagujući na politiku Vlade u korist smanjenja visokih troškova.   Izvori: http://www.mod.gov.rs/cir/11160/kontroling-u-ministarstvu-odbrane-11160 https://www.danas.rs/drustvo/odeljenje-za-kontroling-u-ministarstvu-odbrane/

čitaj dalje..

27. 05. 2017. - 27. maj 2017.

Vlada Srbije usvojila je novi Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020). Primena prethodnog akcionog plana je ocenjena kao veoma uspešna, a njegov fokus je bio na povećanju vidljivosti i unapređenju položaja žena u okviru sektora bezbednosti. Novi Nacionalni akcioni plan ima za cilj preduzimanje aktivnosti na lokalnom nivou radi unapređenja bezbednosti žena u lokalnim zajednicama, kao i sprečavanja nasilja nad ženama u multinacionalnim operacijama, […]

čitaj dalje..

03. 10. 2004. - Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji

U prilogu možete pronaći Strategiju reforme državne uprave u Republici Srbiji koju je donela Vlada Republike Srbije.

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB