Reforma
Reforma

30. 10. 2023. - 30. oktobar 2023.

Bela knjiga odbrane Republike Srbije predstavljena javnosti u Beogradu. Ona treba da približi javnosti sve što rade Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije i ostali subjekti, te je „taj deo transparentnosti, demokratskog prikaza, potvrda da se ništa ne radi skriveno”, rekao je ministar odbrane Vučević, ali dodao da „ni transparentnost, ni demokratičnost ne smeju da ugroze odbranu”. Bela knjiga odbrane Republike Srbije izrađena je u organizaciji Uprave […]

čitaj dalje..

11. 03. 2023. - 11. mart 2023.

Predsednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je da ima u planu stvaranje narodnog pokreta za državu. On je izjavio da to ne znači ukidanje SNS-a, već stvaranje nadstranačke grupe. Mnogi eksperti su ocenili ovaj pokret kao antidemokratski i stvaranje puta ka jednopartijskom sistemu. Izvori: Srbija i politika: Vučićev narodni pokret za državu – šta se može očekivati – BBC News na srpskom

čitaj dalje..

27. 12. 2019. - 27. decembar 2019.

Narodna skupština je usvojila Strategiju nacionalne bezbednosti i Strategiju odbrane. Nova Strategija nacionalne bezbednosti ukazuje na urušavanje demokratske civilne kontrole nad sistemom bezbednosti, kao i na državocentrični pristup bezbednosnim pretnjama. Strategijom se uvećava uloga predsednika Republike na uštrb Vlade i umanjuje kontrolna i nadzorna uloga Skupštine, nezavisnih državnih organa i pravosuđa nad sistemom nacionalne bezbednosti. Predsednik Srbije po Ustavu (čl 112) ima nadležnost da komanduje vojskom, imenuje i razrešava oficire Vojske […]

čitaj dalje..

27. 12. 2019. - 27. decembar 2019.

Narodna Skupština je usvojila novu Strategiju odbrane i Strategiju nacionalne bezbednosti. Strategijom odbrane je po prvi put detaljnije definisano opredeljenje za vojnu neutralnost, koje će se ostvarivati kroz saradnju sa svim međunarodnim partnerima, uz oslanjanje na sopstvene snage. Vojna neutralnost je do tada formalno bila definisana jedino u Rezoluciji Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije iz 2007. godine. Nova […]

čitaj dalje..

08. 08. 2019. - 8. avgust 2019.

Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju nacionalne bezbednosti i Strategiju odbrane. Izvor: https://rs.n1info.com/vesti/a506244-vlada-usvojila-strategiju-nacionalne-bezbednosti-i-strategiju-odbrane/

čitaj dalje..

21. 12. 2018. - 21. decembar 2018.

U Svečanoj sali Doma Vojske Srbije danas je promovisan zbornik radova „Žene, mir i bezbednost, rodna analiza 2010 – 2015“ u izdanju Medija centra ”Odbrana”. Ovo delo vojne literature deo je istraživanja nekadašnjih članica Analitičke grupe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i predstavlja svojevrstan pregled metodoloških iskustava i praktičnih rezultata primene rodne analize u vezi sa sprovođenjem Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 […]

čitaj dalje..

04. 10. 2018. - 4. oktobar 2018.

Vlada Srbije je donela Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018-2023. godine. Izvor: http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/bd1c8991-471c-46a0-abc4-e92cd98e25a8/PDF_LAT_Strategija+razvoja+MUP-a+2018-2023.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mtlzHRw

čitaj dalje..

15. 05. 2018. - 15. maj 2018.

U Beogradu je održan treći po redu okrugli sto o nacrtima Strategija nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane, čime je okončan proces javne rasprave. Među zamerkama na nacrte ističu se preuveličavanje uloge predsednika Republike na uštrb Vlade, zanemarivanje demokratske civilne kontrole i javnog nadzora nad sistemom bezbednosti, izostavljanje profesionalnosti, nepristrasnosti i političke neutralnosti sa spiska načela sistema. Izvor: http://www.mod.gov.rs/cir/12572/javna-rasprava-o-znacajnim-strateskim-dokumentima-republike-srbije-12572, http://www.bezbednost.org/Sve-publikacije/6783/Stratesko-zarobljavanje-drzave.shtml

čitaj dalje..

08. 05. 2018. - 8. maj 2018.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku organizovao je stručnu raspravu o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane. Okupljeni predstavnici akademske zajednice i organizacija civilnog društva uočili su pozitivnu novinu u  definisanju koncepta nacionalne bezbednosti i izneli niz preporuka za usaglašavanje ostatka teksta sa ponuđenom definicijom. Posebno su naglasili potrebu da se obrazloži metodologija koju su koristili pisci oba nacrta, ali i opredeljenje za koncepte vojne […]

čitaj dalje..

08. 05. 2018. - 8. maj 2018.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku održao je stručnu raspravu o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane. Nacrt Strategije nacionalne bezbednosti ukazuje na trend urušavanja demokratske civilne kontrole nad sistemom bezbednosti i jačanje uloge predsednika u sistemu bezbednosti, kao i dalje zarobljavanje države, a državocentrični pristup bezbednosnim pretnjama zanemaruje potrebe građana. Zaključci sa stručne rasprave poslati su Ministarstvu odbrane u procesu javne rasprave o nacrtima […]

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB