Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija

Zakonodavni okvir

(Ne)postojanje ustavnih odredbi koje garantuju da su svima, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta. Nepostojanje primarnih zakona za aktere i kriterijum.

Odredbe zakona o državnim akterima u sektoru bezbednosti i zakona o državnim službenicima ne predviđaju ženama I muškarcima jednake mogućnosti napredovanja. Zakonima nisu navedeni, ili jasno precizirani uslovi rada i kriterijumi za napredovanje.

Odredbe zakona o državnim akterima u sektoru bezbednosti onemogućavaju zastupljenost žena u operativnom sastavu.


Ne postoji zakonska odredba koja garantuje određen postotak žena na rukovodećim/komandnim pozicijama.

Praksa

Prilikom zapošljavanja dolazi do sistemskog nepoštovanja zabrane diskriminacije prema polu što dovodi do nesrazmerne zastupljenosti žena u državnim akterima u sektoru bezbednosti.

Prlikom odlučivanja o napredovanju dolazi do diskriminacije prema polu. Pravilo je da ne postoje odgovarajuće sankcije prema institucijama ili licima odgovornim za diskriminatorne postupke.

Odustvo žena ili izrazito nesrazmerna zastupljenost žena u operativnom sastavu.

Odustvo žena na položajima ili izrazito nesrazmerna zastupljenost žena na položajima.

 

Materijalni i administrativni kapaciteti

Ne postoji podzakonska regulativa koja reguliše ovu oblast.

Odsustvo podzakonske regulative koja reguliše uslove rada i kriterijume za napredovanje.

Zatvorenost obrazovnog sistema za žene kao neophodni preduslov za prijem u operativni sastav.

Zatvorenost obrazovnog sistema za žene kao neophodni preduslov za sticanje komandnog položaja.

 

Vrednosti

Državni akteri u sektoru bezbednosti ne podstiču zapošljavanje žena. Pokazatelj može biti odsustvo konkursa za prijem kandidata u radni odnos u kojem se posebno pozivaju pripadnice ženskog pola da konkurišu.

U slučaju jednakih kvaliteta (godine provedene u službi i stručna sprema) ne dolazi do srazmernog napredovanja u službi.

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB