Reforma
Reforma
18. februar 2020.

Održan je sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 24 i Pregovaračke grupe Vlade Srbije za pravdu, slobodu i bezbednost. Tema sastanka bila je revizija Akcionog plana za poglavlje 24, sa posebnim fokusom na borbu protiv organizovanog kriminala i borbu protiv droga. Članica Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić, sumirala je preporuke Ekspertske misije u četiri oblasti: prva oblast odnosi se na bolju saradnju tužilaštva i policije;  druga oblast odnosi se na presretanje komunikacija, ulogu službi bezbednosti u krivičnim istragama, i zaštitu i razmenu DNK podataka; treća oblast odnosi se na strateško uvezivanje planova koje je MUP imao obavezu da razvije; četvrta i najznačajnija oblast odnosi se na inicijativu za izmene i dopune zakona koji se tiču krivično-pravnog postupka, u skladu sa aktivnostima u Poglavlju 24. Takođe, na sastanku je predstavljena i Nova Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA) i istaknuto je da preporuke moraju da zažive u praksi.

https://bezbednost.org/kljucno-je-da-nova-procena-pretnje-od-teskog-i-organizovanog-kriminala-socta-zivi-u-praksi/Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB