Reforma
Reforma
25. avgust 2010.

Rezultati carinske službe Republike Srbije postignuti u okviru projekta trgovinskih i transportnih olakšica (TTFSE) ocenjeni su kao ” visoko zadovoljavajući ” u izveštaju Svetske banke iz Vašingtona.
U Izveštaju o proceni performansi projekta trgovinskih i transportnih olakšica (TTFSE) analizirani su i upoređivani rezultati postignuti u modernizaciji carinskih službi zemalja jugoistočne Evrope u kojima se TTFSE projekat realizovao (Moldavija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Makedonija, Rumunija, Bugarska i Albanija). Na osnovu pokazatelja koje je obradila Svetska banka može se utvrditi da je najbolje rezultate postigla carinska služba Republike Srbije.
Implementacija projekta je postepeno ubrzavana , a najveća dostignuća postignuta su u oblasti trgovinskih olakšica, modernizacije naplate prihoda, razvoja integriteta i efikasnosti administracije u okviru carinske službe. Doneti su novi zakonski i podzakonski propisi, uglavnom usklađeni sa carinskim propisima EU i nabavljena je oprema za modernizaciju informacionog sistema Uprave carina.
U izveštaju se kaže da srpska carina koja je, na prelazu između dva veka, bila jedna od najkorumpiranijih i najmanje efikasnih carinskih službi u regionu, do 2009. dostigla nivo efikasnosti i integriteta koji je među najvišima na Balkanu.[1][1] http://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=110Tagovi:
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB