Reforma
Reforma
30. septembar 2010.

Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuli su, na inicijativu više organizacija civilinog društva, pred Ustavnim sudom postupak ocene ustavnosti, člana 128. Zakona o elektronskim komunikacijama, članova 13. i 16. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji (VBA i VOA). Sporne odredbe navedenih zakona nesaglasne su sa odredbom člana 41. stav 2. Ustava Republike Srbije jer dozvoljavaju primenu posebnih mera kojima se odstupa od tajnosti pisama i drugih sredstava komunikacije i tako zadire u privatnost građana ne samo u skladu sa sudskom odlukom, već i bez naloga suda. Njihovim odredbama agencijama obaveštajnog sektora na raspolaganju je dato da primene posebne postupke i mere, među kojima i mere tajnog elektronskog nadzora telekomunikacija čime se odstupa od tajnosti pisma i to bez prethodne odluke suda.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB