Reforma
Reforma
5. jun 2002.

Šef Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u SRJ ambasador Stefano Sanino izjavio je na konferenciji za novinare da su vlade Holandije, Kanade, Velike Britanije, Nemačke, Italije i Danske, kao i Savet Evrope, Evropska agencija za obnovu i nekoliko nevladinih organizacija obezbedili 4,3 miliona evra kao finansijsku pomoć sprovođenju reforme. Novac je obezbeđen za šest projekata, koji se prvenstveno odnose na sferu obrazovanja policajaca, na pitanje odgovornosti i unutrašnje kontrole, na borbu protiv organizovanog kriminala, na kriminalističku tehniku, na pograničnu policiju i na projekat organizacije policijske službe u lokalnim sredinama, što podrazumeva i postojanje pozorničke službe i patrolne policije.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB