Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija

Indikatori: sistemski zakoni i podzakonska akta koja regulišu nadležnost nezavisnih institucija –  Svi sistemski zakoni su usvojeni (Zakon o zaštitniku građana, Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o državnoj revizorskoj instituciji,  Zakon o tajnosti podataka).

Indikator: sadržaj sistemskih zakona u skladu sa principom demokratske kontrole oružanih snaga i standardima ljudskih prava, prepoznaju nezavisne institucije i njihove nadležnosti u sektoru bezbednosti.

Sistemskim zakonima je regulisano uspostavljanje nezavisnih državnih institucija i njihova kontrolna i nadzorna ovlašćenja u odnosu na državne institucije sektora bezbednosti. Postoje zakonske norme kojima su regulisane obaveze državnih institucija sektora bezbednosti u odnosu na nezavisne institucije (obaveze postupanja prema nihovim preporukama i sankcije u slučaju nepostupanja).

Indikator: nezavisne institucije su uspostavljene i podnose izveštaje  

Sve četiri institucije su uspostavljene, njihove glavne organe je izabrao Parlament kome su i institucije odgovorne. Nezavisne institucije koriste svoja ovlašćenja koja im omogućavaju da vrše kontrolu i nadzor nad sektorom bezbednosti, podnose redovne izveštaje

Indikator: postupanje Parlamenta, izvršne vlasti i institucija sektora bezbednosti na osnovu izveštaja i nalaza nezavisnih institucija

Parlament ne razmatra redovno ili razmatra izveštaje nezavisnih institucija na ad hoc osnovi. Institucije sektora bezbednosti sporadično sprovode preporuke i ovlašćenja ovih institucija pri čemu nepostupanje nije praćeno sankcijama.

Indikator: materijalni i ljudski resursi na raspolaganju nezavisnim institucijama

Nezavisnim institucijama su dodeljeni materijalni (budžet, prostorije) i ljudski resursi za rad, za koji ove institucije tvrde da su nedovoljni kako bi efikasno obavljali svoja ovlašćenja.

Indikator: nezavisne institucije imaju osoblje specijalizovano za sektor bezbednosti

Nezavisne institucije nemaju zaposlene obučene za nadzor sektora bezbednosti.

Indikator: slučajevi negiranja nadležnosti nezavisnih institucija, negiranja prava na pristup informacijama, kao i slučajevi političkog pritiska na nosioce funkcija u ovim institucijama –sporadično zabeleženi

Deklarativno ove institucije su prepoznate kao legitimni akteri sektora bezbednosti i zvanično ih podržavaju institucije zakonodavne i izvršne vlasti (predsednik, predsednik vlade, ministri) kao i drugi akteri (političke partije).

Indikator: ispitivanje javnog mnjenja

Javno mnjenje pozitivno ocenjuje postojanje i rad nezavisnih institucija (u sektoru bezbednosti?)

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB