Reforma
Reforma

30. 11. 2021. - 30. novembar 2021.

Narodna skupština usvojila je dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika i po hitnom postupku Predlog Akta o promeni Ustava Republike Srbije, Predlog Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije i Predlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, a koje je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo samo dan ranije. Od 196 prisutnih, za […]

čitaj dalje..

29. 11. 2021. - 29. novembar 2021.

Samo pet dana nakon što je primio treće mišljenje Venecijanske komisije o tekstu ustavnih amandmana, Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo utvrdio je Predlog akta o promeni Ustava, Predlog ustavnog zakona za sprovođenje promene Ustava i Predlog odluke o raspisivanju referenduma radi potvrđivanja Predloga akta o promeni Ustava. Ovi akti upućeni su plenumu da budu doneti po hitnom postupku. Na posebnoj sednici koja je […]

čitaj dalje..

26. 11. 2021. - 26. novembar 2021.

Narodna skupština usvojila je po hitnom postupku izmene Zakona o eksproprijaciji, o kojima nije održana javna rasprava, niti je dato obrazloženje za hitno usvajanje. Problematične izmenjene odredbe skraćuju postupak eksproprijacije i omogućavaju da se ona sprovodi i radi realizovanja (polu)privatnih komercijalnih projekata koje Vlada, neomeđena bilo kakvim zakonskim kriterijumima, proglasi za „projekte od značaja” za državu. Poslanici nisu reagovali na apel Nacionalnog konventa o Evropskoj […]

čitaj dalje..

26. 10. 2021. - 26. oktobar 2021.

Bez učešća Radne grupe koju je prethodno raspustio, skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo korigovao je tekst ustavnih amandmana, postupajući po preporukama Venecijanske komisije od 18. oktobra. Nova verzija teksta akta o promeni Ustava, ali ne i teksta ustavnog zakona, uputiće se Venecijanskoj komisiji na ponovno hitno mišljenje. Proces je ubrzan, imajući u vidu da, prema revidiranom Akcionom planu za Poglavlje 23 pristupnih pregovora […]

čitaj dalje..

13. 10. 2021. - 13. oktobar 2021.

Narodna skupština nije izabrala petoro kandidata sa spiska sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, a koje je predložio Visoki savet sudstva (VSS), nakon što ih je jedan poslanik bez validnog obrazloženja osporio. Iako je VSS utvrdio stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata na osnovu važećih zakonskih i podzakonskih akata, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dejan Kesar se samo pozvao na to da kandidati […]

čitaj dalje..

23. 09. 2021. - 23. septembar 2021.

Izmene i dopune Kodeksa ponašanja narodnih poslanika usvojene su u Narodnoj skupštini, opet po hitnom postupku. Predlog je plenumu dostavio Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja samo osam dana ranije. Nije organizovano javno slušanje ili neki drugi vid konsultacija sa javnošću, niti su se o njemu izjašnjavali drugi odbori Narodne skupštine. Dopunama Kodeksa uređuje se sastav i način izbora Komisije za etiku. Predviđeni sastav ove […]

čitaj dalje..

15. 09. 2021. - 15. septembar 2021.

Srbija i Republika Srpska drugu godinu zaredom obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Datum je izabran zato što je tog dana 1918. godine probijen Solunski front. Centralna manifestacija održana je na Savskom trgu u Beogradu, kod spomenika Stefanu Nemanji, a Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su na Ušću organizovali prikaz naoružanja i vojne opreme. Narodna skupština je povodom obeležavanja ovog praznika po hitnom postupku […]

čitaj dalje..

21. 07. 2021. - 21. jul 2021.

Igoru Bečiću, predsedniku Odbora za kontrolu službi bezbednosti plaketu za izuzetnu saradnju i doprinos radu Vojnoobaveštajne agencije uručio je brigadni general Zoran Stojković, direktor Vojnoobaveštajne agencije. Izvori: http://www.parlament.gov.rs/Deseta,_11._i_12._sednica_Odbora_za_kontrolu_slu%C5%BEbi_bezbednosti.42326.941.html

čitaj dalje..

06. 07. 2021. - 6. jul 2021.

Radnoj grupi za izradu akta o promeni Ustava poverena je i izrada Nacrta ustavnog zakona, odlučio je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Ustavni zakon je neophodan za sprovođenje ustavnih amandmana. Izvor: http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/sastav/radna-tela/radne-grupe.4457.html

čitaj dalje..

05. 07. 2021. - 5. jul 2021.

Tri poslanika Skupštine Srbije povukla su svoj raniji predlog za autentično tumačenje pojedinih odredbi tri zakona koja se vezuju za postupke zbog takozvanih bankarskih predmeta. Prethodno je Advokatska komora Srbije (AKS) najavila jednodnevnu obustavu rada advokata, optuživši „bankarski lobi” da stoji iza predloga kojim se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga tumače u korist banaka, […]

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB