Reforma
Reforma
15. decembar 2005.

U Zagrebu je potpisan sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima. Sporazum će stupiti na snagu onda kada svaka strana potpisnica sprovede proceduru propisanu za njegovu ratifikaciju, koja je u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, i kada o tome obavesti drugu stranu.Tagovi: ,
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB